องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลหนองแวงนางเบ้า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๒๐ 

 
 • โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2560
 • โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)ประจำปี 2560
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริม คุณธรรม จร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ผลการตรวจประเมินสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการตรวจประเมินสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามีความประสงค์จะประกาศประชาสัมพันธ์กา ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ ...
 อบต.หนองแวงนางเบ้าจัดโครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาย ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม Big cleaning Day
กิจกรรม Big cleaning Day ...
 อบต.หนองแวงนางเบ้าจัดกิจกรรม Big cleaning Day รณรงค์ทำความสะอาด พ่นยา ...
อ่านต่อ... 
 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามีความประสงค์จะประกาศประชาสัมพันธ์ ป ...
อ่านต่อ... 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่ร่างประก ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามีความประสงค์จะประกาศประชาสัมพันธ์กา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามีความประสงค์จะประกาศเปลี่ยนแปลงแผนก ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  เข้าสู่ระบบ
  aec
  คสช
  ไทยรัฐ
  สสส
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เดลินิวส์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
  สายด่วน1111
  กรมพัฒนาชุมชน
  โอทอป
  กรมอุตุ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น